BG     EN

"Одесос Ескперт" ЕООД (Стоян Любомиров Малкочев)

Д.Е.С., Диплома № 0510

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2023 година

Публикуван на 30.04.2024 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2021 година

Публикуван на 3.05.2022 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2020 година

Публикуван на 10.05.2021 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2019 година

Публикуван на 30.06.2020 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2018 година

Публикуван на 30.04.2019 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2017 година

Публикуван на 30.04.2018 г.
"Одесос Ескперт" ЕООД (Стоян Любомиров Малкочев)
Град:Варна, 9010
Адрес:ж.к. Бриз 102Б
Телефон:+359 884 621 182
e-mail:smalkochev@odessosconsult.com